Kwa Lil-Lets siyakuqonda ukuthi amantombazanyana asemancane anemizinjana emncane anezidingo zawo, ngakho yonke imikhiqizo yethu eku Lil-lets mini purple range yakhiwe yamifishane futhi yaqoqeka ukuze izohlala kahle.

Ama-smartfit Non-Applicator Mini

Kwa Lil-Lets siyakuqonda ukuthi amantombazanyana anemizinjana emincane anezidingo zawo, ngakho yonke imikhiqizo yakwa-Lil-lets eyaziwa nge- Mini Purple yenziwe yaba mifishane futhi yaqoqeka ukuze ihlale kahle.

Funda Okunye okuthe Xaxa

Amathemponi amancanyana aziwa ngama ano kokushutheka okuwuQwenjana aziwa ngama- Mini Cardboard Applicator

Avalelwe okanye agoqwe ngokusaqwenjana kokushutheka ukuze afakeke kalula, ngaphakathi kulokhu okwaziwa ngama-applicator, ngaphakathi kulokhu kufana ncamashi namathemponi amancanyana aziwa ngama-Mini futhi akunika ukuzethemba kanye nokuvikeleka

Funda Okunye okuthe Xaxa

Isikhwanyana esincane sama themponi anokokushutheka aziwa ngama –Mini Compact Applicator

Amathemponi ethu eza ngesikhwanyana esincanyana sabesifazane asongwe ngocwazi olubushelelezi oluncane olusizayo, lukuvumela ukuthi ungawaphatha nangesandla, futhi kulula ukuthi uwashutheke. Amathemponi aphakathi kulokho okwaziwa nge Applicator afana ncimishi nalawo aziwa ngama –Mini amancanyana, ngakho ungaqiniseka ukuthi uthola ukuvikeleka okuthembakele nokudingayo.

Funda Okunye okuthe Xaxa

Amaphedi/Imisubelo Eyaziwa ngama-Maxi Mini

Leyo misubelo eyaziwa ngama Maxi Mini iwugqinsi bese iba nokotini osongile ukukunikeza ukuvikeleka kanye nobuntofontofo obungeziwe. Ama Maxi Mini amunca njengazo zonke izinhlobo. Kepha yona mifishanyana futhi iqoqene ukulingana kahle imizimba yamantombazanyana amancane futhi ikunike ukuzethemba okusezingeni eliphezulu.

Funda Okunye okuthe Xaxa

Amaphedi/Imisubelo emincane eyaziwa ngama- Ultra Mini

Imisubelo emincane eyaziwa ngama Ultra Mini mincanyana isongwe ngokotini okunikeza ubuntofontofo kanye nokuvikeleka okusezingeni. Lemisubelo inomongo wokunca onokusezingeni eliphezulu okuwuketshezi. Ama – Imisubelo eyaziwangama -Ultra Mini inokokumunca njengazo zonke izinhlobo zethu, kodwa lena mifishane futhi iqoqekile ukulingana imizimba yamantombazane amancane futhi iphinde ikunikeze ukuzethemba okusezingeni eliphezulu.

Funda Okunye okuthe Xaxa

English

CHOOSE YOUR
LANGUAGE

Language:

SUBMIT