Sinogqozi lokukunikeza ukuvikeleka okusezingeni eliphezulu ngesikha usesikhathini noma kungathiwa uncamela lawo aziwa ngama- Applicator okanye lawo mathemponi aziwa ngama – Non Applicator okanye usebenzisa amaphedi/imisubelo,sinalokho okukulungele. Siyakuqinisekisa ukuthi sinezinhlobo ezahlukene zemikhiqizo lapha eNingizimu Afrika zezidingo zonke zokuhlanza zabesifazane.

English

CHOOSE YOUR
LANGUAGE

Language:

SUBMIT