Wonke umuntu wesifazane uhlukile ngokunjalo nokuba sesikhathini. Kukhona umhlaba ogcwele izaluleko lapha ngaphandle, kwesinye isikhathi kunzima ukwazi ukuthi uqale kuphi! Isigaba sethu solwazi kanye nezaluleko kwenzelwe ukuthi kucishe kuphendule yonke imibuzo ongaba nayo mayelana nokuya esikhathini futhi kuphinde kukuhlomise ngolwazi.

English

CHOOSE YOUR
LANGUAGE

Language:

SUBMIT